How much?Wieviel?Mennyiért?Quanto?

Translation 0.08 – 0.10 € / word
Proof-reading: 0.04 – 0.06 € / word
Editing: 0.05 – 0.08 € / word
Localization tasks: 0.10 € / word
Interpreting: 150 € (consecutive) and 350 € (simultan) per half day
Translation memory tasks: 25 € / hour
CAT tool tutoring: 30 € / hour (I suggest the 3 hours crash-course + an hour of QA for just 100 €)
Terminology tasks: based on words or hour, depending on the project
Computational linguistics tasks: consultancy fee (hourly or daily basis)
Machine translation tasks: consultancy fee (hourly or daily basis)

Do you need a quote? Please, get in touch!

Übersetzung 0.08 – 0.10 € / Wort
Durchlesen: 0.04 – 0.06 € / Wort
Bearbeitung: 0.05 – 0.08 € / Wort
Lokalisation: 0.10 € / Wort
Dolmetschen: 150 € (konsekutiv) bzw. 350 € (simultan) pro Halbtag
Übersetzungsspeicher-Aufgaben: 25 € / Stunde
CAT tool Unterricht: 30 € / Stunde (ich empfehle den Crash-Kurs von 3 Studen und darauffolgende QA Unterricht für nur 100 €)
Terminologie Aufgaben: Stundenbasis, projektabhängig
Computerlinguistische Aufgaben: Beratung (Stunden-, oder Tagesbasis)
Maschinelle Übersetzungsaufgaben: Beratung (Stunden-, oder Tagesbasis)

Brauchen Sie ein Angebot? Bitte, schreiben Sie mir!

Fordítás 0,08 – 0,10 € / szó
Átolvasás: 0,04 – 0,06 € / szó
Szerkesztés: 0,05 – 0,08 € / szó
Lokalizáció: 0,10 € / szó
Tolmácsolás: 150 € (konszekutív) ill. 350 € (szimultán) per fél nap
Fordítási memória feladatok: 25 € / óra
CAT eszközök tanítás: 30 € / óra (javaslom a 3-órás gyorstalpalót, amit 1 óra kérdésmegválaszolás követ, ár: 100 €)
Terminológia feladatok: óradíj, a projekttől függ
Számítógépes nyelvészet: konzulens díjazás (óradíj vagy napi díj)
Gépi fordítási feladatok: konzulens díjazás (óradíj vagy napi díj)

Árajánlatot szeretne kapni? Kérem, keressen fel!

Traduzione 0.08 – 0.10 € / parola
Proof-reading: 0.04 – 0.06 € / parola
Correzione: 0.05 – 0.08 € / parola
Localizzazione: 0.10 € / parola
Interpretazione: 150 € (consecutiva) e 350 € (simultanea) per mezza giornata
Lavoro con memorie di traduzione: 25 € / ora
CAT tool lezioni: 30 € / ora (suggerisco il corso di 3 lezioni che viene seguito da una lezione QA per soli 100 €)
Lavoro di terminologia: all’ora, dipende dal progetto
Lavori di linguistica comp.: consulenza (all’ora o al giorno)
Lavori di traduzione automatica: consulenza (all’ora o al giorno)

Avete bisogno di un preventivo? Scrivetemi!